خلال سيب زمينی سرخ كرده يخ زده

شركت كشت و صنعت طلاچين با ظرفيت خروجی ٢٤٠ تن در روز بزرگترين توليد كننده خلال سيب زمينی سرخ كرده يخ زده در سطح كشور می باشد .

تكنولوژی مدرن ماشين آلات، توليد این محصولات را بر اساس استانداردهای صادراتی فراهم نموده به طوری که با ظرفيت توليد انبوه، قابليت رقابت با كليه فرآورده های مشابه اروپا را در سطح منطقه دارد.

حداقل ميزان چربى در محصول نهايی به دليل كنترل مداوم جذب روغن 100
حفظ كيفيت و جلوگيرى از فساد روغن به دليل فيلتراسيون ذرات ريز در تمامى مراحل توليد 100
يكدستى محصولات نهايی به دليل جداسازى قطعات معيوب يا سوخته توسط سيستم اپتيكال سورتر 100
حفظ بافت سيب زمينى و ارزش غذايی آن در محصولات به دليل استفاده از سيستم انجماد سريع IQF 100
جلوگيرى از تشكيل اسيدهاى چرب آزاد با استفاده از سيستم حرارت دهى غيرمستقيم و مبدل هاى حرارتى 100
فرنچ فرايز كلاسيك (۷*۷)
7x7
فرنچ فرايز كلاسيك (۸* ۸)
8x8
فرنچ فرايز كلاسيك (۱۰ * ۱۰)
10x10
فرنچ فرايز كلاسيك (۱۲ * ۱۲ )
12x12
فرنچ فرايز كلاسيك (۲۰ * ۱۲ )
12x20
فرنج فرايز كرينكل (موج دار)
crinkle
فرنچ فرايز مكعبی (نگينی)
diced
فرنچ فرايز ورقه ای
sliced
فرنچ فرايز هشت پر
wedges
فرنچ فرايز توپی (با و بدون پوست)
babypotatoes