اليت

چيپس اليت محصولى از شركت كشت و صنعت طلاچين با طعم های مختلف  ساده نمکی، سركه نمکی، پنیری، لیمويی، كچاپ، فلفلی، ماست و سبزيجات و …در دسترس شماست.