همکاری با ما

شرکت کشت و صنعت طلاچین همواره سعی دارد محیط کاری لذت بخش، خلاق و پویا ایجاد کند تا افراد بتوانند استعدادها و مهارت های فردی خود را توسعه دهند و به اهداف شغلی خود برسند.

ما از طریق برگزاری دوره های آموزشی، سعی در ارتقای سطح علمی کارکنان داریم و همواره بر آنیم تا سیاست پیشرفت بر اساس توانایی فردی ، عملکرد کارکنان و شایسته سالاری را دراولویت خود قرار دهیم.

روابط بین فردی ،احترام متقابل، توجه و مسئولیت پذیری جزولاینفک ارزش های کلیدی شرکت کشت و صنعت طلاچین می باشد.
اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد امکانات شغلی در شرکت کشت و صنعت طلاچین داشته باشید، لطفا از طریق ایمیل info@talachin.com باما تماس بگیرید.