نشاسته سیب زمینی

سلول های ریشه گیاه سیب زمینی دارای لوکوپلاست (دانه های نشاسته) می باشد که مانند گندم، ذرت، و … قابلیت استخراج نشاسته را دارد.

برای تهیه این نشاسته باید سیب زمینی خام را خرد کرد تا نشاسته موجود در آن از سلول های تخریب شده جدا شوند.

سپس باید نشاسته را جدا و در نهایت خشک کرد.

این نشاسته پس از خشک شدن دارای رنگی سفید و شکل پودری مانند آرد است.